Mã PHP được thực thi trên máy chủ.


Những gì bạn nên biết

Trước khi tiếp tục, bạn nên hiểu cơ bản về những điều sau:

Nếu bạn muốn học những môn này trước, hãy tìm các hướng dẫn trên Trang chủ của chúng tôi .


PHP là gì?

 • PHP là từ viết tắt của “PHP: Hypertext Preprocessor”
 • PHP là một ngôn ngữ kịch bản mã nguồn mở, được sử dụng rộng rãi
 • Các tập lệnh PHP được thực thi trên máy chủ
 • PHP miễn phí để tải xuống và sử dụng

PHP là một ngôn ngữ tuyệt vời và phổ biến!

Nó đủ mạnh để trở thành cốt lõi của hệ thống viết blog lớn nhất trên web (WordPress)!
Nó đủ sâu để chạy mạng xã hội lớn nhất (Facebook)!
Nó cũng đủ dễ dàng để trở thành ngôn ngữ phía máy chủ đầu tiên của người mới bắt đầu!


Tệp PHP là gì?

 • Các tệp PHP có thể chứa văn bản, HTML, CSS, JavaScript và mã PHP
 • Mã PHP được thực thi trên máy chủ và kết quả được trả về trình duyệt dưới dạng HTML thuần túy
 • Tệp PHP có phần mở rộng ” .php

PHP có thể làm gì?

 • PHP có thể tạo nội dung trang động
 • PHP có thể tạo, mở, đọc, ghi, xóa và đóng các tệp trên máy chủ
 • PHP có thể thu thập dữ liệu biểu mẫu
 • PHP có thể gửi và nhận cookie
 • PHP có thể thêm, xóa, sửa đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn
 • PHP có thể được sử dụng để kiểm soát quyền truy cập của người dùng
 • PHP có thể mã hóa dữ liệu

Với PHP, bạn không bị giới hạn ở HTML đầu ra. Bạn có thể xuất hình ảnh, tệp PDF và thậm chí cả phim Flash. Bạn cũng có thể xuất bất kỳ văn bản nào, chẳng hạn như XHTML và XML.


Tại sao PHP?

 • PHP chạy trên nhiều nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, v.v.)
 • PHP tương thích với hầu hết các máy chủ được sử dụng ngày nay (Apache, IIS, v.v.)
 • PHP hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu
 • PHP miễn phí. Tải xuống từ tài nguyên PHP chính thức: www.php.net
 • PHP rất dễ học và chạy hiệu quả ở phía máy chủ

Có gì mới trong PHP 7

 • PHP 7 nhanh hơn nhiều so với bản phát hành ổn định phổ biến trước đó (PHP 5.6)
 • PHP 7 đã cải thiện Xử lý lỗi
 • PHP 7 hỗ trợ Khai báo kiểu chặt chẽ hơn cho các đối số hàm
 • PHP 7 hỗ trợ các toán tử mới (như toán tử tàu vũ trụ <=>🙂

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here