Đã có thể thử nghiệm Python 3.10.0
Đã có thể thử nghiệm Python 3.10.0

Thay mặt cho cộng đồng phát triển Python và nhóm phát hành Python 3.9, tôi vui mừng thông báo về sự sẵn có của Python 3.9.0 .

Python 3.9.0 là bản phát hành tính năng mới nhất của ngôn ngữ Python và nó chứa nhiều tính năng và tối ưu hóa mới. Bạn có thể tìm thấy Python 3.9.0 tại đây: Python 3.9.0

Hầu hết các nhà phân phối bên thứ ba của Python sẽ sớm cung cấp các gói 3.9.0 . Các bản phát hành bảo trì cho dòng 3.9 sẽ theo định kỳ hai tháng một lần, bắt đầu từ cuối tháng 11 năm 2020.

Bản phát hành tiếp theo sau 3.9 sẽ là 3.10. Nó sẽ là một cải tiến gia tăng so với 3.9, cũng như 3.9 là hơn 3.8, v.v.Trên thực tế, Giám đốc phát hành mới nhất của chúng tôi, Pablo Galindo Salgado, đã chuẩn bị bản phát hành alpha đầu tiên của những gì sẽ trở thành 3.10.0 một năm kể từ bây giờ. Bạn có thể kiểm tra nó tại đây: Python

Đã có thể thử nghiệm Python 3.10.0
Đã có thể thử nghiệm Python 3.10.0

Nhiều tài nguyên hơn

Nhóm phát hành thân thiện của bạn,
Ned Deily @nad
Steve Dower @ steve.dower
Pablo Galindo Salgado @pablogsal
Łukasz Langa @ambv


Python 3.10.0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here