Hiếu PC cho ra mắt trang web chống lừa đảo đầu tiên của mình

Hiếu PC cho ra mắt trang web chống lừa đảo đầu tiên của mình

Trích nguyên văn bài viết của Hiếu PC trên gr J2Team: Cuối cùng thì sau 3 ngày thức trắng đêm để hoàn thiện trang web và tiện ích Chongluadao.vn (mục tiêu đưa ra trước...

Upload File từ Front-End đến Back-End: Hướng dẫn đơn giản

Upload File từ Front-End đến Back-End - Rất nhiều bạn vẫn đang làm sai!! Upload file là một API (đối với back-end), một tính năng (với front-end) mà gần như app nào...
Xu hướng thiết kế web trong năm 2021

10 Xu hướng thiết kế web trong năm 2021

Xu hướng thiết kế web - áp lực ngày càng lớn. Luôn cạnh tranh hơn nữa, luôn đổi mới hơn nữa, khi chúng tôi mong muốn khởi động năm 2020 một...

Full Source Code Web Truyện PHP – Miễn Phí

Bộ code này do bạn Nguyen Duc Anh chia sẻ miễn phí trên diễn dàn GitHub và các mạng xã hội khác. Chỉ nhằm mục đích chia sẻ tài liệu cho...

Vòng lặp PHP – Học lập trình PHP căn bản

Các whilevòng lặp - Vòng lặp thông qua một khối mã miễn là điều kiện xác định là đúng. Vòng lặp trong khi PHP Các whilevòng lặp thực thi một khối mã miễn là điều...

Câu lệnh switch trong PHP – Học lập trình PHP căn bản

Câu switchlệnh được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau. Tuyên bố chuyển đổi PHP Sử dụng switchcâu lệnh để chọn một trong nhiều khối...

Câu lệnh if … else … elseif trong PHP

Câu lệnh điều kiện được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau. Câu lệnh điều kiện trong PHP Rất thường khi bạn viết...

Toán tử PHP – Học lập trình PHP căn bản

Toán tử PHP Các toán tử được sử dụng để thực hiện các hoạt động trên các biến và giá trị. PHP chia các toán tử trong các nhóm sau: Toán tử số...

Hằng số PHP – Học lập trình PHP căn bản

Hằng số giống như các biến ngoại trừ một khi chúng được xác định, chúng không thể thay đổi hoặc không xác định. Hằng số PHP Hằng số là một định danh (tên)...

Toán tử PHP – Học lập trình PHP căn bản

PHP có một tập hợp các hàm toán học cho phép bạn thực hiện các nhiệm vụ toán học trên các con số. Hàm pi () trong PHP Các pi()hàm trả về giá trị...
- Advertisement -

APLICATIONS

Đã có thể thử nghiệm Python 3.10.0

Thay mặt cho cộng đồng phát triển Python và nhóm phát hành Python 3.9, tôi vui mừng thông báo về sự sẵn có của Python...

HOT NEWS