Bạn cần những gì?

Để bắt đầu sử dụng PHP, bạn có thể:

  • Tìm một máy chủ web có hỗ trợ PHP và MySQL
  • Cài đặt máy chủ web trên PC của riêng bạn, sau đó cài đặt PHP và MySQL

Sử dụng máy chủ web có hỗ trợ PHP

Nếu máy chủ của bạn đã kích hoạt hỗ trợ cho PHP, bạn không cần phải làm gì cả.

Chỉ cần tạo một số .phptệp, đặt chúng vào thư mục web của bạn và máy chủ sẽ tự động phân tích cú pháp chúng cho bạn.

Bạn không cần phải biên dịch bất kỳ thứ gì hoặc cài đặt bất kỳ công cụ bổ sung nào.

Vì PHP miễn phí nên hầu hết các máy chủ web đều cung cấp hỗ trợ PHP.


Thiết lập PHP trên PC của riêng bạn

Tuy nhiên, nếu máy chủ của bạn không hỗ trợ PHP, bạn phải:

  • cài đặt một máy chủ web
  • cài đặt PHP
  • cài đặt cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như MySQL

Trang web PHP chính thức (PHP.net) có hướng dẫn cài đặt cho PHP: http://php.net/manual/en/install.php


Trình biên dịch / Biên tập trực tuyến PHP

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here