Bài 5 : Hình Ảnh Trong HTML | Học HTML Cơ Bản
Bài 5 : Hình Ảnh Trong HTML | Học HTML Cơ Bản

Trong chương này, chúng ta sẽ đi qua <blockquote><q><abbr><address><cite>, và <bdo>các phần tử HTML.

BÀI 3 : Các phần tử trích dẫn | Học HTML cơ bản
BÀI 3 : Các phần tử trích dẫn | Học HTML cơ bản

Thẻ <blockquote>

Thẻ <blockquote> xác định một phần được trích dẫn từ một nguồn khác.

Ví dụ:

<p>Nội dung 1</p>
<blockquote cite=“https://doanvanhai.com/”>
Nội dung 2
</blockquote>

Thẻ  <q>

Thẻ <q> được sử dụng cho 1 trích dẫn ngắn ngọn

Ví dụ:

<p>Hello <q>Word</q></p>

Thẻ <abbr>

Thẻ <abbr> được dùng  để viết tắt 1 đoạn văn bản.Đánh dấu các chữ viết tắt có thể cung cấp thông tin hữu ích cho các trình duyệt, hệ thống dịch thuật và công cụ tìm kiếm.

Chú ý: Sử dụng thuộc tính tiêu đề chung để hiển thị mô tả cho từ viết tắt / từ viết tắt khi bạn di chuột qua phần tử.

Ví dụ:

<p>The <abbr title=”Việt Nam”>VN</abbr> thật tuyệt</p>

VN thật tuyệt

Thẻ <address>

Thẻ <address> để thêm một thông tin liên hệ. Xác định thông tin liên hệ của tác giả / chủ sở hữu của một tài liệu hoặc một bài báo. Bao gồm thông tin liên hệ có thể là địa chỉ email, URL, địa chỉ thực, số điện thoại, phương tiện truyền thông xã hội, v.v.

Văn bản trong <address>phần tử thường hiển thị ở dạng nghiêng và các trình duyệt sẽ luôn thêm dấu ngắt dòng trước và sau <address>phần tử.

Ví dụ:

<address>
Xin chào<br>
HTML<br>
cơ bản<br>
Bài 3
</address>
 Xin chào

 HTML

 Cơ bản

 Bài 3

Thẻ <cite>

Thẻ <cite> trong HTML xác định tiêu đề của một tác phẩm sáng tạo (ví dụ: một cuốn sách, một bài thơ, một bài hát, một bộ phim, một bức tranh, một tác phẩm điêu khắc, v.v.).

Lưu ý: Tên của một người không phải là tên của một tác phẩm.

Văn bản trong <cite>phần tử thường hiển thị ở dạng nghiêng .

Ví dụ:

<p><cite>Bệnh nhân 17</cite> Bà Nhung</p> Bệnh nhân 17 Bà Nhung

Thẻ <bdo>

BDO là viết tắt của Bi-Directional Overrid. Thẻ <bdo> được sử dụng để ghi đè hướng văn bản hiện tại.

 

 

 

Học HTML cơ bản

Học HTML cơ bản

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here